Ledendemocratie komt op congres niet aan bod

In de berichtgeving over het congres valt op dat wordt ingezet op een gezellige bijeenkomst met veel deelsessie die over de inhoud gaan. Helaas voor het Rode Nest komt de ledendemocratie daarbij niet aan de orde. Een gemiste kans vinden wij. Heeft het te maken met de enorme reorganisatieslag die het sterk ingekrompen partijbureau moest maken of staat het gewoon niet hoog op de agenda van de partijtop? Dankzij het enige voorcongres van het gewest Noord-Holland hebben toch nog 9 moties het gehaald. Zonder dat ene voorcongres zouden er slechts 2 moties door de Ledenkamer zijn gekomen. Lees verder

Oproep voor een Fringe-Meeting van het Rode Nest op het congres

Het Rode NestOp het komende Congres van 16 juni, zal het Rode Nest een bijeenkomst houden.
Fringe betekent zoiets als rand, buitenkant of randgebied. Een Fringe-Meeting is dus een bijeenkomst die buiten het standaardprogramma valt.
Tijdens de twee subsessierondes van het congres zal het Rode Nest ook een deelsessie houden over ledendemocratie van onderop. De eerste sessie is van 14.15 tot 15.00 uur en de tweede van 15.15 tot 16.00 uur.
De deelsessie van het Rode Nest wordt gehouden aan de IJ-zijde van de Kromhouthal (dat dus niet de kant van de parkeerplaats). De plek zal herkenbaar zijn aan de “banner” met grote letters Rode Nest er op. Lees verder

Ledenpanels lokaal tot nu toe zeer succesvol

Sinds het Rode Nest met de ledenpanels is begonnen, kan gesproken worden van een lokaal succes. Het is dan ook een inhoudelijk goed instrument om de mening van de leden in je gemeente, waterschap of gewest te peiling over één of meerdere onderwerpen. Het gewest Noord-Holland zette het instrument met succes in om leden én kiezers in een vroeg stadium te betrekken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Een sterk staaltje van ledendemocratie van onderop. Lees verder

Nieuwe partijvoorzitter zet in op ledendemocratie van onderop

Ruim een half jaar is ze nu bezig met het opnieuw vormgeven van het sterk afgeslankte partijbureau.
Zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar Nelleke Vedelaar heeft haar ervaringen uit het land meegebracht en weet dat mensen het belangrijk vinden om greep te houden op hun eigen leven. Daarom zet ze zich in voor een meer door waarden gedreven maatschappij en een actiegerichte aanpak. Lees verder

PvdA moet initiatief nemen voor sociale energietransitie

Het milieu is nooit een hoofdthema bij de PvdA geweest. De gemiddelde PvdA-er vind het natuurlijk belangrijk, maar loopt pas echt warm als het over wonen of werken gaat. Dat blijkt als je de congresagenda bekijkt. Daarop komt het milieu, of zelfs de energietransitie die wereldwijd toch hoog op de agenda staat, niet voor. Ondertussen laten we het neoliberale kabinet zijn gang gaan met een programma voor de energietransitie voor de komende decennia waarbij de burger het kind van de rekening is en dus moet opdraaien voor de kosten, terwijl grote ondernemingen en de luchtvaart buiten schot blijven. Lees verder

De Nee-zeggers van Thijs Wöltgens. Een “wake up call “voor de PvdA?

Om de verkiezingsuitslagen van de  laatste jaren te verklaren helpt het lezen van “De Nee-zeggers” van oud Tweede Kamer fractievoorzitter Thijs Wöltgens uit 1996. Zijn analyse is niet alleen scherp, maar na ruim twintig jaar nog zeer actueel. Hij vindt dat we teveel achter de zogenaamde liberale economen aanlopen die dicteren dat de markt zichzelf reguleert en de overheid kleiner moet worden. Sociale rechtvaardigheid en verantwoord milieugedrag komen in dit verhaal niet voor. Lees verder

Workshop ledenpanel verkiezingsprogramma in Noord-Holland

Het gewestelijk bestuur van de PvdA Noord-Holland toont zich zeer actief in het verbeteren van de ledendemocratie door voor de leden van Provinciale Staten en de Waterschappen een workshop te organiseren over hoe je een ledenpanel opstelt, dat ingezet kan worden voor het schrijven van het verkiezingsprogramma van de PvdA Noord-Holland. Het resultaat was zeer bevredigend. Lees verder

Fringe Meeting Rode Nest tijdens het Congres

Het Rode NestLeden van de Denktank het Rode Nest organiseren tijdens komende congres op 16 juni a.s. een bijeenkomst voor belangstellenden over ledendemocratie van onderop. De bedoeling is om leden bij te praten over de stand van zaken van de ledendemocratie binnen de partij en te discussiëren over de filosofie van “onderop”. Ook wordt gesproken over hoe we verder gaan met dit voor de leden zo belangrijke onderwerp.

Nadere informatie hierover komt later.