Gluren bij de Buren: Groter Denken, Kleiner Doen deel II

In deze rubriek heb ik eerder aangegeven, dat ik meer aandacht zou gaan schenken aan het boekje van Herman Tjeenk Willink: Groter Denken, Kleiner Doen. Dat lijkt achteraf een terechte keuze, want het is genomineerd voor de Prinsjesboekenprijs. En wel op basis van vier criteria: politiek/maatschappelijk relevant, toegankelijk, origineel en aanzetten tot nadenken. Lees verder

LAATSTE NIEUWS: Partijbestuur start evaluatie ledendemocratie!

Het is eindelijk zo ver! Het partijbestuur heeft een commissie Ledendemocratie ingesteld. Het Rode Nest is vanwege haar expertise en betrokkenheid uitgenodigd om zitting te nemen in de commissie.
De belangrijkste taken van de commissie zijn in de komende maanden de evaluatie van en het advies over de ledendemocratie uitvoeren. Dit moet uiteindelijk op het congres van 2020 leiden tot een bespreking over dit onderwerp. Lees verder

Werkconferentie Het Rode Nest “Ledendemocratie van onderop” in Zwolle

Het Rode NestNa de succesvolle werkconferentie van 29 september 2018 in Amsterdam organiseerde het Rode Nest een nieuwe werkconferentie “Ledendemocratie van onderop” op zaterdag 13 april 2019 in het regiokantoor van PvdA Zwolle.
Ook dit keer was het centrale thema: “Hoe kun je ledendemocratie bij jouw afdeling of gewest inzetten om de leden meer te betrekken en te waarderen?” Lees verder

Digitaal ledenpanel is ook voor Noord-Oost Nederland geschikt middel

Het Rode NestAls bestuursvoorzitter van de afdeling Zwolle nam ik samen met een van onze burgerraadsleden aan de werkconferentie van het Rode Nest in mijn stad deel. Nog onwetend wat de tool inhoudt, maar wel gedreven vanuit zorg over onvoldoende deelname van leden aan afdelingsvergaderingen en themabijeenkomsten en overtuigd dat we voor onze standpuntbepaling onze leden en mensen die PvdA stemmen meer moeten horen. Benieuwd dus wat het Rode Nest ons wilde vertellen en zou kunnen bieden. Lees verder

Ledenpanel regio Eindhoven is lichtend voorbeeld

Al een paar keer hebben we in de nieuwsbrief en op de website aandacht besteed aan het ledenpanel dat het bestuur van de regio Eindhoven eind vorig jaar heeft gehouden. De manier waarop zij aan de ledendemocratie van onderop en het inzetten van het ledenpanel als hulpmiddel daarbij vorm en inhoud geven zijn goede leermomenten voor andere afdelingen. Lees verder

“De partij is zoveel breder dan de Tweede Kamer fractie”

Haarlemmer Bas Sepers is sinds vorig voorjaar vice-voorzitter van het bestuur van het PvdA-gewest Noord-Holland en als zodanig ook deelnemer aan de landelijke Verenigingsraad. Daarin komen zo’n zes keer per jaar vertegenwoordigers van de gewestelijke besturen, van de grote afdelingsbesturen en van afdelingssamenwerkingsverbanden bijeen. De Verenigingsraad heeft een statutaire positie als adviseur van het Partijbestuur. Een interview met Bas Sepers over ledendemocratie en de Verenigingsraad. Lees verder

Ledenpanel in ontwikkeling: Tekstanalyse kan verwerking open vragen Ledenpanel verbeteren

Een Ledenpanel is een elegant en doeltreffend middel om de ledenparticipatie (en daarmede ledendemocratie) van onderop te (re)activeren. Het door Het Rode Nest ontwikkelde model is veelzijdig: het kan breed van opzet zijn, maar ook op een enkel thema behoorlijk diep gaan. De praktijk heeft het al laten zien, er zijn al tal van variaties mogelijk op het basismodel, terwijl intussen ook wordt gewerkt aan uitbreiding van mogelijkheden. Lees verder

Is het beginnen van een ledenpanel een sprong in het diepe?

In gesprekken met (vertegenwoordigers van) besturen van afdelingen stellen wij het keer op keer vast: het onderkennen van nut en noodzaak om ledendemocratie door middel van verbeterde en toegenomen ledenparticipatie weer inhoud te geven. Ook wordt goed begrepen dat een ledenpanel door tussenkomst van het Rode Nest één van de betere instrumenten is om dat doel te bereiken. Het voornemen wordt geuit om een lokaal/regionaal ledenpanel te organiseren, maar vervolgens blijft het stil. Lees verder

Gluren bij de Buren: Een Oproep door Herman Tjeenk Willink

Groter Denken en Kleiner Doen is een excellent boekje over hoe fris, wijs en open denken over onze rechtsstaat en democratie steeds meer onder druk is komen te staan.
Omdat we nu vlak voor de Europese Verkiezingen staan, wil ik in onderstaande dát deel van het boekje bespreken, dat gaat over hoe en wat Tjeenk Willink over Europa denkt,. Er volgt, in de volgende Nieuwsbrieven, mogelijk nog een bespreking van de delen twee en drie van dit boekje, die over de kwaliteit van de uitvoering van overheidstaken en over de kwaliteit van de rechterlijke macht gaan. Ik schrijf bewust “boekje” , want in kort bestek weet Tjeenk Willink heel veel rijpe en diep doordachte opvattingen te verwoorden over deze zeer belangrijke vraagstukken. Lees verder