Het Rode Nest biedt kant-en-klare vragenlijst voor ledenpanels aan

Voor afdelingsbesturen:

Het Rode Nest beoogt ledendemocratie, verenigingsbreed, weer als zelfstandige waarde terug te brengen in de Partij van de Arbeid. Ledendemocratie staat immers voor méér dan het eenmalig uitbrengen van een stem over een motie of amendement tijdens een congres of het kiezen van een lijsttrekker. Zeggenschap begint voor het individuele lid op afdelingsniveau en juist daarom ligt daar de focus van het Rode Nest: ledendemocratie van onderop.

Ledenpanels helpen bij opstellen van verkiezingsprogramma ‘s

Standaard vragenlijsten kunnen afdeling snel bij voorbereiding verkiezingen betrekken

‘Ledendemocratie’ is een verzamelnaam voor waarden als ledenparticipatie, transparantie en het informeren van leden, resulterend in besluitvorming op basis van de dialoog en het debat tussen en met leden. De ledenpanels die door het Rode Nest op aanvraag van besturen worden uitgevoerd, zijn in dat bestek een goed instrument. Het verantwoordelijke bestuur stelt het doel en formuleert de vraagstelling, het Rode Nest ondersteunt en voert uit. Het aantal onderwerpen voor een ledenpanel is in theorie oneindig, mits wordt voldaan aan de voorwaarde dat leden er over moeten kunnen praten en vergaderen. Een vergadering waar leden elkaar online en offline kunnen ontmoeten.

In de vierjarige cyclus van de gemeenteraadsverkiezingen zijn twee zaken voor alle afdelingen van belang. In de eerste plaats de afdelingsvergadering die in november 2020 besluit óf aan de verkiezing wordt deelgenomen en zo ja, op welke wijze. Een ledenpanel over dit vraagstuk zal leden tijdig betrekken bij de uiteenlopende aspecten van de vraag hoe aan de verkiezingen wordt deelgenomen. Voorts staat de afdeling voor de opdracht een verkiezingsprogramma 2022-2026 op te stellen. Hier doet zich een uitgelezen kans voor om leden, door middel van een ledenpanel, inbreng te laten leveren aan dat verkiezingsprogramma en zich uit te laten spreken over hoofdlijnen en speerpunten. En dat op een moment ruim voordat hun een nagenoeg dichtgetimmerd ontwerp verkiezingsprogramma wordt voorgelegd.

Direct toepasbare vragenlijst

Twee zaken die de kern van Ledendemocratie treffen, twee onderwerpen die als het ware vragen om een ledenpanel. Vanwege de reglementaire eisen aan de van de verkiezingen, hebben de vragenlijsten voor deze ledenpanels een grote gemene deler. Voor het Rode Nest aanleiding hiervoor een direct toepasbare standaardvragenlijst te ontwikkelen. Deze nu voor afdelingsbesturen beschikbare vragenlijst maakt een snelle uitvoering van een ledenpanel mogelijk. De vragenlijst biedt ook ruimte om de eigen afdeling nader in te kleuren.

Het opstellen van een verkiezingsprogramma is pas in 2021 aan de orde, maar daarop vooruitlopend: ook dan kan het Rode Nest het opzetten van een ledenpanel vergemakkelijken. In die situatie voldoet een standaardvragenlijst niet, de omstandigheden en posities van afdelingen zijn te divers. Wel zal een open sjabloon het voor afdelingsbesturen eenvoudiger maken een op de situatie ter plaatse toegesneden vragenlijst te ontwikkelen.

Voor informatie over ledenpanel en standaardvragenlijst voorbereidingen verkiezingen GR-2022:
info@rodenest.nl, of secretaris@rodenest.nl.

Cees Schipper,
Secretaris van het Rode Nest

Eén gedachte over & ldquo; Het Rode Nest biedt kant-en-klare vragenlijst voor ledenpanels aan & rdquo;

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>