Meerderheid afdelingen wil meehelpen bij het opstellen van verkiezingsprogramma

De grote constante in de proef met standaard ledenpanel

 Zoals gebruikelijk, feitelijk reglementair, stelt het partijbestuur ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen een schema van voorbereiding op, dat vervolgens wordt gepubliceerd en aan de afdelingsbesturen wordt toegezonden. Naar verwachting zal dit bij het uitkomen van deze nieuwsbrief al zijn gerealiseerd. Voor het afdelingsbestuur hét moment om te overwegen om naar aanleiding van dit datumschema niet te wachten op de besluitvormende afdelingsvergadering, maar de leden tijdig te betrekken bij de hieruit voortvloeiende inhoudelijke aspecten en keuzes. Ledendemocratie en ledenparticipatie complementair aan dit blote datumschema.

Afdelingen willen in vroeg stadium meepraten over inhoud van de verkiezingsprogramma’s

In onze Nieuwsbrief van maart 2020 (zie onder deze link) berichtten wij over de min of meer ‘kant-en-klare’ vragenlijst voor een ledenpanel over de (wijze van) deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen door de lokale PvdA. Zolang de daarin opgenomen hoofdstukken actueel zijn, blijft deze, op onderdelen op maat van de lokale situatie toe te snijden vragenlijst, beschikbaar.

Inmiddels is van het hiervoor bedoelde ledenpanel een voldoende aantal uitgevoerd en nu ook afgesloten, om een voorlopige balans op te kunnen maken. Weliswaar betreft het hier een grotendeels (nogmaals, enig maatwerk is mogelijk) uniform ledenpanel, maar de uitkomsten per afdeling laten verschillen zien. Geen grote verschillen, maar voldoende om vast te stellen dat, naast een gelijkluidende grondtoon, de lokale afdelingen hun eigen verhaal hebben.

Bij de kleine en grotere verschillen  is echter één grote constante, namelijk de beantwoording van de vraag “…of de afdeling in een vroeg stadium een ledenpanel moet organiseren en vervolgens de uitkomsten daarvan benutten voor een discussie met leden en besluitvorming door leden over de hoofdlijnen en prioriteiten van het verkiezingsprogramma”. Maar liefst 83% (!) van alle respondenten in de afdelingen heeft deze vraag positief beantwoord.

Deze uitkomst schept een verplichting: niet alleen voor de besturen van afdelingen waar dit ledenpanel is uitgevoerd, maar ook voor de andere afdelingsbesturen. Want waarom zullen leden in die andere afdelingen niet graag tijdig willen worden gehoord om een bijdrage aan het verkiezingsprogramma leveren? Ook voor het Rode Nest ligt hier een opdracht, namelijk het ontwerpen van een raamwerk voor een per afdeling nader in te vullen vragenlijst over het verkiezingsprogramma.

Er is echter nog ruim voldoende tijd om dat ledenpanel te ontwerpen en met belangstellende afdelingen af te stemmen. Voorlopig houdt het Rode Nest de focus op het ledenpanel Op weg naar 16 maart 2022 en uiteraard andere maatwerk ledenpanels.

Informatie: secretaris@rodenest.nl

Cees Schipper

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>