Gluren bij de Buren: Hoe ik toch huisjesmelker werd: over woonarmoede en ongelijkheid

Hoe ik toch huisjesmelker werd…

Hans de Geus. Wereldbibliotheek 2021

Hans de Geus kon geen hypotheek krijgen voor een bovenwoning in Amsterdam.

Wel een lening voor een paar appartementen die hij wilde verhuren op de vrije markt.

Dat zette hem aan het denken over de oorzaken en gevolgen van de woningnood in Nederland. Hij legt in zijn boek feilloos uit welke ontwrichtende werking ons overgewaardeerde vastgoed heeft op de Nederlandse samenleving. Lees verder

Lezenswaardig rapport van de permanente Werkgroep Ledendemocratie verdient het om door alle leden gelezen te worden.

Reactie van het Rode Nest op Adviesrapport Permanente Werkgroep Ledendemocratie

Begin juli 2021 heeft de door het Partijbestuur ingestelde Permanente Werkgroep Ledendemocratie hun eindrapport uitgebracht met als titel “Zonder ontmoetingsdemocratie, geen ledendemocratie” en als ondertitel “Over eigenaarschap, ideeënfabriek en clubgevoel”. Het Rode Nest heeft het rapport met veel belangstelling gelezen. Hierbij onze eerste reactie op het rapport.

De Werkgroep heeft veel werk gemaakt van de opdracht van het partijbestuur en heeft een flink rapport geproduceerd. De Werkgroep verdient echt complimenten daarvoor en ook voor hoe ze de verschillende punten heeft uitgewerkt. Het rapport nodigt zeer uit tot reactie. Het is dan ook jammer dat het rapport door het partijbestuur nog niet is gedeeld met de leden. Wij geven alvast een inkijkje. Lees verder

Groot ledenpanel in twee delen toont aan wat de PvdA-leden willen van de lokale politiek

Amsterdam bereidt zich tijdig voor op Gemeenteraadsverkiezingen

Amsterdam is met in totaal ruim 4500 leden ( waarvan circa 2900 leden met een mailadres) één van de grootste afdelingen in het land. Dat brengt verplichtingen met zich mee. Het afdelingsbestuur is zich er terdege van bewust dat het bij het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 goed naar de leden moet luisteren, vooral nu er in de afgelopen periode een links gemeentebestuur aan de macht was. Heeft de PvdA het er met GL en de SP goed van afgebracht of moet er rekening mee worden gehouden dat de leden vinden dat het beleid onvoldoende sociaal en groen was? Lees verder

Toekomst Verenigingsraad is toezicht houden op het bestuur

Belangrijkste taak van de verenigingsraad is bewaken van en ingrijpen op het functioneren van de partij

Aan de Verenigingsraad (VR) besteedden wij in de vorige twee nieuwsbrieven aandacht. Het eerste artikel betrof de positie van de Verenigingsraad in de driehoek Partijbestuur, Presidium, Verenigingsraad. Het tweede artikel beschreef de rol- en taakverdeling tussen deze drie organen van de PvdA binnen deze driehoek. Hoe nu verder?

Lees verder

Het Rode Nest logo

In de afgelopen tijd hebben we een nieuw logo van het Rode Nest in gebruik genomen. Het oude logo was eigenlijk niets anders dan een foto van een rood nest met eieren:

Het nieuwe logo geeft in de PvdA kleur rood, in abstracte vorm, een rood nest weer en geeft helder de naam van het Rode Nest aan. Het symboliseert op een moderne manier de verbonden democratische meerlagigheid van burgerschap binnen en lidmaatschap van een politieke vereniging van mensen als de Partij van de Arbeid.

Het nieuwe logo past ook beter in onze online activiteiten. Wij zijn er erg blij mee.

Dienstverlening wordt uitgebreid en het proces transparanter, flexibeler en efficiënter

Er gaan een paar dingen veranderen  bij het Rode Nest

Het Rode Nest is in de afgelopen vier jaar uitgegroeid tot een zeer succesvolle organisatie binnen de Partij van de Arbeid. Het door het Rode Nest geïntroduceerde Ledenpanel bleek in een behoefte te voorzien. Door dit succes is het nodig geworden dat er zaken worden aangepast. Lees verder

Open brief van het Rode Nest aan de nieuwe partijvoorzitter

Ledendemocratie binnen de PvdA gaat ons na aan het hart, bevorderen van ledendemocratie van onderop is onze drive. Daarom richten de partijgenoten van het Rode Nest zich in een open brief tot de door de leden te kiezen nieuwe partijvoorzitter. Een brief waarin het Rode Nest de nieuwe partijvoorzitter aanspreekt op het zich inzetten voor de ledendemocratie en de hoop uitspreekt dat het Rode Nest samen met de partijvoorzitter de ledendemocratie van onderop mede vorm kan geven. Lees verder

Verkiezingsnederlaag van linkse partijen was een grote teleurstelling

Twee ledenpanels over de uitslag van de  Tweede Kamerverkiezing

PvdA gewesten Noord-Holland en Utrecht hielden na de Tweede Kamer verkiezingen een ledenpanel over de uitslag met als motto: “Duiding Tweede Kamerverkiezingen – Hoe nu verder?”.
Met deze ledenpanels wilden de gewestelijk besturen de discussie binnen het gewest stimuleren en faciliteren. Het ging vooral over de resultaten van de Tweede Kamer verkiezingen en de toekomst van de partij, intern en in relatie tot de buitenwereld.
De vragenlijst was voor beide gewesten gelijk en kan nog steeds ook door andere gewesten worden ingezet.
De vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met Het Rode Nest, dat ook voor de verwerking van de resultaten en de analyse ervan zorgde. Lees verder