Raadpleging Ledendemocratie overtuigt

Leden willen meer te zeggen hebben in de partij

Van de maar liefst ruim 2200 partijleden, die deze zomer hebben gereageerd op een vragenlijst met betrekking tot de evaluatie van de ledendemocratie, heeft een grote meerderheid zich uitgesproken voor het houden van meer ledenpanels in de partij.

Deze positieve uitslag hoeft niet te verbazen, immers een flink aantal afdelingen en ook het Gewest Noord Holland hebben positieve ervaringen opgedaan met panels. Lees verder

Leden zijn geïnteresseerd in mogelijkheden van Ledenpanels

Wordt Ledendemocratie van onderop omarmt door Partijbestuur?

De Politieke Ledenraad die op 16 november in Eindhoven werd gehouden heette Toekomstlab. Zo werd hij tenminste door het partijbestuur genoemd. Wel werden er gewoon moties (met meer dan 100 steunbetuigingen in de Ledenkamer) behandeld en er stond zelfs een vragenuurtje met leden van onze Tweede Kamerfractie op het programma. Helaas ging dat laatste door tijdgebrek niet door. In de wandelgangen heette het nog Ledenraad.

Er was een ochtendprogramma en een middagprogramma waarin aan aantal sub-sessies werden gehouden. Leden van het Rode Nest presenteerden de uitkomsten van het Ledenpanel dat deze zomer landelijk in de partij is gehouden. Er deden slechts ruim 2200 leden aan mee; dit kwam doordat de presentatie van deze enquête niet erg duidelijk was. Velen was het niet duidelijk dat het hier om een partij-brede enquête ging. Dat moet de volgende keer beter! Lees verder

“Je bent lid van de partij geworden om mee te praten en te debatteren”

Voor moties en gesprek met Tweede Kamerleden was te weinig tijd ingeruimd

Het was al weer enige tijd geleden dat de PvdA-leden elkaar troffen voor een Politieke Ledenraad. Toekomstlab noemde het partijbestuur de bijeenkomst op 6 november in Eindhoven. Zij willen af van de oude benamingen, maar het is nog maar de vraag of de leden het daarmee eens zijn.
Rita Weeda, lid van het Presidium, opende het formele gedeelte kort na elf uur.
Jörgen Raymann, geen partijlid zoals hij zelf meteen vertelde, was ingehuurd voor de zogenaamde vrolijke noot. En om de boel aan elkaar te praten. Lees verder

Stand van zaken evaluatie ledendemocratie

Uitkomsten ledenenquête worden 16 november tijdens sub-sessie in Eindhoven bekend gemaakt
In de zomermaanden heeft de werkgroep Ledendemocratie een digitale ledenenquête opgesteld met vragen over de evaluatie van de ledendemocratie. Het Rode Nest is vanwege haar expertise nauw betrokken geweest bij het opstellen van de vragenlijst, maar ook bij de analyse van de uitkomsten. Op de ledendag van 16 november in Eindhoven worden de uitkomsten met de leden besproken. Omdat hierover veel onduidelijkheid is, geven we in dit artikel een overzicht van de stand van zaken. Lees verder

Druk bezochte werkconferentie Rode Nest in Doetinchem

Leden uit heel Gelderland willen weten hoe het ledenpanel werkt
Het Rode NestHet was een druk bezochte werkconferentie Ledendemocratie, die op zaterdag 28 september in het Rode Kafé van de PvdA Doetinchem werd gehouden.  Er waren geïnteresseerde leden uit wel 12 afdelingen in de buurt, uit het oosten en noorden van de Achterhoek en zelfs uit het uiterste westen van de Betuwe. Er waren bestuursleden, leden van de gemeenteraadsfracties maar ook gewone leden. Dat maakte de aanwezige leden van het Rode Nest wel duidelijk dat de leden de partij nog lang niet hebben opgegeven en er veel aan willen doen om dat oude gevoel van saamhorigheid en actie weer terug te brengen.
We hebben een aantal deelnemers aan deze werkconferentie gevraagd hun impressies van de dag op papier te zetten voor de Nieuwsbrief. Dat heeft geresulteerd in een mooi overzicht van wat er in zowel het ochtend- als middagprogramma is besproken. Ze zijn onder dit artikel te lezen. Lees verder

“Gastheer” Doetinchem enthousiast over tool Ledenpanel

Werkconferentie in het Rode Kafé was goed bezocht
Het Rode NestZaterdag 28 september kwamen ongeveer 30 PvdA leden uit de regio en ver daarbuiten bijeen in het Rode Kafé te Doetinchem voor een werkconferentie over “ledendemocratie van onderop”. Deze was georganiseerd door de “Het Rode Nest”, een onafhankelijke denk- en ontwikkeltank van PvdA leden uit diverse afdelingen. Lees verder

Ledendemocratie van onderop gaat over het recht van de leden om gehoord te worden

Het Rode NestIk werd lid van de rode familie in 1969 en verloor ze weer uit het oog kort nadat ze als grootste fractie buiten de regering stonden. Toen de familie, in de jaren 90,  werden uitgemaakt voor “linkse kliek of kerk”, werd ik mij ervan bewust dat de sociaaldemocratische beginselen toch het dichts bij mij staan en werd weer lid.  Eerst wat op afstand, maar naarmate ik meer tijd kreeg, steeds iets intensiever. Momenteel maak ik deel uit  van wat we in Apeldoorn het ondersteuningsteam van de gemeenteraadsfractie noemen. Lees verder