De Rode Bode is terug

Oudere leden en belangstellenden zullen er nog wel eens aan terugdenken, aan het afdelingsblad, zoals dat vele jaren heeft dienstgedaan. Naast de gebruikelijke praktische informatie was er veel in te lezen, even zoveel om over na te denken en het gaf genoeg aanleiding om in actie te komen. Die afdelingsbladen hebben het op snelheid van informatievoorziening moeten afleggen tegen websites, vluchtige sociale media en digitale nieuwsbrieven. Maar, daarmee verdween ook het uitlichten van achtergronden, de diepgravende artikelen en in alle rust afgenomen interviews. Lees verder

Een andere QR-code

Veel afdelingen laten zich bij het opstellen van een verkiezingsprogramma niet alleen informeren door de leden van de afdeling, maar halen ook informatie ‘van buiten’ op. Zo ook de PvdA Haarlem, waar dat onder andere door middel van buurtgesprekken en expertsessies vorm is gegeven. Ook een enquête leverde veel bruikbaar materiaal op. Met een QR-code op flyers kon een online vragenlijst worden geopend: 370 Haarlemmers hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt om een bijdrage te leveren voor het verkiezingsprogramma. Het Rode Nest heeft dit voor PvdA Haarlem mogelijk gemaakt.

Gewest Noord-Holland lanceert actie “Samen Sterker” voor de gemeenteraadsverkiezingen

Op zaterdag 13 november presenteerde het gewest Noord-Holland de actie Samen Sterker in het Comenius Lyceum in Amsterdam. De bedoeling is dat PvdA-afdelingen binnen de regio elkaar gaan versterken, evenals de gemeenteraadfracties en de fractie in Provinciale Staten. Het Actieteam, onder leiding van gewestelijk bestuurder Bert Breij, is al een jaar bezig te onderzoeken wat ze voor de afdelingen kunnen betekenen en dan vooral ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees verder

Opinie en Debat: Waartoe is de PvdA-organisatie op aarde?

Met ledendebatten over fundamentele problemen kunnen we in Europa de toon zetten

 Socialisme & Democratie heeft een zeer boeiend artikel van Ruud Koole gepubliceerd over de richting waarin de PvdA zich moet ontwikkelen:  http://wbs.nl/publicaties/leden-versus-campagne-waartoe-de-pvda-organisatie-op-aarde

Hij analyseert daarin een rapport van de ‘Werkgroep van Dam’ en van de Werkgroep Ledendemocratie. Bij gebrek aan een andere plek waar over dit artikel gediscussieerd kan worden (volgens mij biedt ook de WBS die mogelijkheid niet) wil ik graag in onze nieuwsbrief Het Rode Nest een gesprek over deze publicatie openen. Lees verder

Klankbordgroep bespreekt laatste ontwikkelingen van het Rode Nest

Professionalisering betekent ook dat de kosten hoger worden

Tijdens de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep van het Rode Nest op zaterdag 13 november werd o.a. gememoreerd dat in het  interview met onze nieuwe partijvoorzitter in de vorige nieuwsbrief naar voren kwam dat zij de vragen van de ledenpanels niet wetenschappelijk verantwoord  vond en dat zij om die reden terughoudend was over het houden van ledenpanels. Ze ziet meer in debatten en overleg. Als reactie daarop werd meegedeeld dat aan de partijvoorzitter zal worden uitgelegd dat het Rode Nest niet de pretentie heeft wetenschappelijk onderzoek te doen, maar dat onze methode om vragen op te stellen wel zorgvuldig is. Lees verder

“We moeten onze rode veren afstoffen”

Nieuwe voorzitter wil aan de slag met de energie in de partij

Onze  nieuwe voorzitter Esther-Mirjam Sent is pas twee weken in functie als ik haar spreek op het partijbureau in Den Haag. Twee weken is nog te kort om al exact te weten wat er nodig is om te partij nieuw leven in te blazen. Maar de wil om dat te doen staat als een paal boven water. Ze is geïnspireerd door het enthousiasme van partijgenoten die haar hebben geholpen met het opstellen van het meest linkse verkiezingsprogramma sinds jaren. “Door de inbreng van al die mensen is het programma zo goed geworden”. Lees verder

Reactie op Interview nieuwe partijvoorzitter

Elders in deze nieuwsbrief leest u het interview van de redactie van de nieuwsbrief met onze nieuwe partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent. Het is opmerkelijk dat zij al zo snel na haar aantreden beschikbaar was voor een interview! Het maakt duidelijk dat zij van de partij een bruisende ledenpartij wil maken en dat zij daartoe veel mogelijkheden ziet. Ook het benoemen van haar drie pijlers (de partij moet een ideeënpartij worden; dienstbaar voorzitterschap; het bundelen van krachten) stemt mij positief.

Maar dat is niet het geval als zij spreekt over het instrument ledenpanel om de mening van de leden te peilen. Het is duidelijk dat zij nog geen goed beeld heeft van dat instrument. Lees verder

Gewest Noord-Holland lanceert deze maand een nieuw digitaal platform

De laatste ontwikkelingen in de samenwerking met Noord Holland

 Op zaterdagmiddag13 november zal het gewestelijk bestuur van Noord Holland in Amsterdam een nieuw digitaal platform lanceren. Op dit gewestelijk platform zullen veel van de gewestelijke activiteiten en diensten samen komen. Het motto is: “Samen sterker”.

Ook het Rode Nest neemt aan het nieuwe platform deel. Voor de lancering op 13 november zijn uitdrukkelijk ook de besturen van de andere gewesten uitgenodigd.

In de volgende nieuwsbrief, die tegen de Kerst 2021 uit zal komen, meer over het nieuwe platform van het gewest Noord Holland. Lees verder

Progressieve partijen moeten weer de belangrijke onderwerpen van deze tijd claimen

Gluren bij de Buren: een terugblik én vooruitblik

 In onze Nieuwsbrief hebben we, in de vorm van boekbesprekingen, veel aandacht besteed aan onderwerpen die met name langere termijn politieke kernthema’s betreffen. Althans, dat hebben we geprobeerd. Het is aan u te beoordelen of we daarin geslaagd zijn.

Als lezer van onze Nieuwsbrief en trouwe partijgenoot steunt en kent u ledenpanels. Velen van u zijn  ook actief op lokaal niveau. Kortom, u draagt democratie van onderop een warm hart toe.

Wij willen u daarom vragen om, na lezing van onderstaande beschouwing, in uw eigen PvdA-afdeling of -netwerk een aantal van onderstaande noties aan de orde te stellen. Lees verder

Voorwoord special editie Nieuwsbrief Het Rode Nest

De speciale editie van de nieuwsbrief het Rode Nest Special over de acht voorzitterskandidaten biedt een overzicht van de standpunten van de acht kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA. Het gaat om hun standpunten ten opzichte van de ledendemocratie van onderop, waarin de leden van de PvdA het fundament van de PvdA-vereniging  zijn.
Een samenvattend overzicht van de acht standpunten naar aanleiding van drie vragen geeft een verhelderend beeld waar de acht voor staan. Beter gezegd: Vanwaar zij vertrekken. Lees verder