In heilige huisjes kun je niet wonen

Het wordt een steeds groter probleem voor veel mensen om een goede, betaalbare huur- of koopwoning te vinden. Dat is al jaren zo, maar de situatie is door de crisisjaren, die in 2008 begon,  verergerd. Er is jaren bijna niet gebouwd en nu er weer geld is om te bouwen zijn er onvoldoende geschoolde bouwvakkers te vinden.
De PvdA afdeling Landsmeer nam het initiatief voor een ledenpanel over dit onderwerp. Het is een specifiek PvdA onderwerp, waaraan leden een goede bijdrage kunnen leveren. Lees verder

Amsterdam wordt te duur voor de Amsterdammers

Op 8 november organiseerde de PvdA-afdeling Amsterdam West een debat met leden en bewoners over de problemen die worden veroorzaakt doordat er in sommige delen van de stad continu wordt gebouwd en verbouwd. Huizen worden onderkelderd, opgetopt en uitgebouwd en balkons worden vergroot. En dit allemaal zonder dat van tevoren gedegen wordt onderzocht of het betreffende pand zo’n optopping of onderkeldering bouwkundig wel aan kan. Als de boel gaat verzakken en de muren scheuren is de  nieuwe eigenaar de klos. Bovendien worden de achtertuinen in toenemende mate vol gelegd met tegels, zodat het regenwater steeds slechter weg kan. Lees verder

In de Westerse wereld staan parlementaire democratie en individuele rechten onder druk

Yasha Mounk
“The People vs. Democracy”
Harvard University Press, 2018
Mounk is als kind van Polen naar Duitsland geëmigreerd en was daar, tot zijn vertrek naar de VS,  actief in de sociaaldemocratie. Hij doceert nu “Government” aan de Harvard University.
In zijn boek behandelt hij de vraag of democratie en individuele rechten nu tijdelijk onder druk staan of dat we aan de vooravond staan van een omslag in de richting van een door autocratieën geregeerde wereld. Hij behandelt veel Amerikaanse ontwikkelingen, maar dat maakt de lijn van zijn betoog niet minder van belang voor Europa.
Mounk verheldert vragen die ook in Nederland voortdurend rond dit onderwerp worden gesteld. Zijn mening wordt gestaafd door uitgebreide voetnoten.
Wat Mounk uiteindelijk bepleit in dit boek is om actief verzet te plegen tegen de neergang van de democratie, door het politieke roer om te gooien en kwesties meer binnen de natie op te lossen.

Lees verder

Ledenpanels leiden tot werkelijke ledendemocratie van onderop

In elk nummer van de nieuwsbrief maakten we melding van de wijze waarop het bestuur van de PvdA Noord-Holland de ledendemocratie lokaal inzette om leden volop bij alle activiteiten te betrekken. Als gevolg daarvan kan nu al geconstateerd worden dat de leden van het gewest Noord-Holland in grotere mate participeren dan in andere gewesten.

Lees verder

Deelnemers werkconferentie over ledendemocratie niet alleen enthousiast over onderwerp ook over presentatie

Het Rode NestDe organisatoren van de werkconferentie, die op 29 september in het Comeniuslyceum in Amsterdam werd gehouden, kunnen met voldoening terugkijken op een zeer geslaagde dag. De deelnemers waren zonder uitzondering enthousiast over zowel het onderwerp, als de presentatie. Hans Aertsen, de geestelijk vader van het ledenpanel, wist duidelijk te maken wat dit door hem ontwikkelde instrument, om de ledendemocratie van onderop vorm te geven, nodig heeft om een succes te worden. Door het houden van ledenpanels worden teleurgestelde leden in afdelingen en gewesten weer bij de partij betrokken. Hoezeer hij geslaagd is  in het overbrengen van deze boodschap leest u hieronder in een aantal bijdragen van deelnemers aan deze werkconferentie. Lees verder

Deelnemers Werkconferentie Het Rode Nest zijn enthousiast over de mogelijkheden van het ledenpanel

Het Rode NestHoe kun je ledendemocratie bij jouw afdeling of gewest inzetten om de leden meer te betrekken en te waarderen?”. Dat was het thema van de werkconferentie die het Rode Nest op zaterdag 29 september 2018 in het Comeniuslyceum in Amsterdam organiseerde. De opzet was om besturen van afdelingen en gewesten meer zicht te laten krijgen op wat er allemaal komt kijken bij ledendemocratie van onderop. Lees verder

Werkconferentie “Het Najaarsoffensief” van het Rode Nest op 29 september gaat over ledendemocratie van onderop

Het Rode Nest organiseert op zaterdag 29 september 2018 van 11.00 tot 16.00 uur in het Comeniuslyceum, Jacob Geelstraat 38 in Amsterdam Nieuw-West een werkconferentie over hoe je effectief ledendemocratie van onderop organiseert door gebruik te maken van ledenpanels. Ook gaan we samen aan de slag om een aantal nieuwe ledenpanels voor te bereiden. Inmiddels hebben zich een tiental afdelingen aangemeld.
Aan de hand van de resultaten van eerdere ledenpanels over onderwerpen die door een aantal afdelingen zijn aangedragen, zoals de groei van Schiphol, bouwoverlast, Air B&B (toerisme) en toewijzing van huurwoningen, wordt bezien wat leden van afdelingen en gewesten aangeven belangrijk te vinden en wat waterschappen de komende jaren als prioriteit zouden moeten oppakken.
Het Rode Nest heeft als voorwerk enkele vragen (suggesties) over bovenstaande onderwerpen opgesteld om tijdens de workshops te gebruiken. Deze worden op de 29e uitgereikt.

Lees verder

Symposium “Zeker van Wonen” PvdA Zaanstreek op 22 september

Steeds meer dringt het besef door dat de problemen op de woningmarkt ingrijpend aangepakt moeten worden. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn onacceptabel lang, de prijzen voor koophuizen rijzen de pan uit, zodat starters zich geen koopwoning meer kunnen veroorloven, en voor de middeninkomens zijn nauwelijks betaalbare huurwoningen te vinden.

Lees verder

Congres juni 2018: “Waarheen leidt de weg die we moeten gaan?…”

Het was vorig jaar al door de nieuwe voorzitter, Nelleke Vedelaar,  aangekondigd: “congressen van de PvdA gaan er vanaf nu anders uitzien”. En inderdaad, het was een heel ander congres dan het voorgaande. Dat vindt Peter de Jong, actief lid van het Rode Nest, oud afdelingsvoorzitter en oud partijbestuurslid, die dit verslag van het congres voor ons schreef.

Lees verder

Donuteconomie wil einde maken aan neoliberale praktijken van de twintigste eeuw

De economische wetenschap ligt op z’n gat. De financiële crisis werd niet voorzien, laat staan voorkomen. Economisch handelen tast de natuur zo aan dat onze toekomst gevaar loopt.
In Donuteconomie, het naar haar theorie genoemde boek, laat Kate Raworth zien hoe het mainstream economisch denken ons op een dwaalspoor heeft gezet. In dit boek tekent ze de route die ons kan leiden naar een punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Het resultaat is een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw. Het boek is zeer toegankelijk geschreven, zelfs voor mensen die niets van economie weten.

Update (22-11-18)
Op 15 september 2018 was er een symposium Donut-D-Day in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Het Rode Nest-lid Gerard van Oosterhout heeft daarvan een filmreportage gemaakt. Met deze link kun je de reportage bekijken: Reportage Donut-D-Day

Lees verder